Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA
Kodi/Numri 2021/GRA618-21-5095-5-2-1/B08-0016831
Emërtimi Ndërtimi i një ndërtese për banesa sociale në Llapnasellë – Faza I
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45211000-9 Pune ndërtimore për shume banesa dhe shtëpi individuale
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 356 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 24.08.2021 13:00
Data e njoftimit 06.09.2021
Data e dërgimit 03.09.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 07.09.2021 00:00 06.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 06.09.2021 00:00 03.09.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 05.08.2021 00:00 04.08.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:25    2. Template per Dosja e Tenderit - alb.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:26     PERSHKRIMI TEKNIK Ndertimi i banesave sociale ne Lapnaselle.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:26     Projekat - arhitektura.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:27     Projekat - sema stolarije.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:27     Statika - 01 Raporti.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:28     Statika - 02 Specifikimi - Blloku A.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:28     Statika - 02 Specifikimi - Blloku B.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:29     Statika - 03 Pozicionimi.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:29     Statika - 04 Armimi - Blloku A.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:30     Statika - 05 Armimi - Blloku B.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:30     Statika - Rikapitulimi dhe Armimi i Shkalleve dhe Mureve Cokell -BS.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.08.2021 13:39     7. B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.08.2021 14:10     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.docx

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i një ndërtese për banesa sociale në Llapnasellë – Faza I Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 04.08.2021 14:32    1. Paramasa.xlsx