Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2021/622-21-4545-1-3-6/B52-0016901
Emërtimi Furnizim me paisje laboratorike për kabinetin e Fizikës dhe Astronomisë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33253450-7 Analizator biokimik
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 7 028,99
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.07.2021 14:00
Data e njoftimit 07.09.2021
Data e dërgimit 06.09.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 07.09.2021 00:00 06.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 01.09.2021 00:00 31.08.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 20.07.2021 00:00 19.07.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 14.07.2021 00:00 13.07.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 13.07.2021 14:03    Template per Dosja e Tenderit-sh.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.07.2021 10:41     4545-Përgjegje nga AK-Komuna e Prizrenit, (1).doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.07.2021 14:20     Procev. i hapjes.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.08.2021 09:51     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.09.2021 10:04     622-21-115-136; Kontrata; Furnizim me paisje laboratorike per kabinetin e Fizikes dhe Astronomis.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me paisje laboratorike për kabinetin e Fizikës dhe Astronomisë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 13.07.2021 14:05    115 paramasat për kabinetin e gjimnazit.xlsx