Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KOMUNA E GJAKOVËS
Kodi/Numri 2021/632-21-3477-5-2-1/B08-0017052
Emërtimi Sanimi i pendave dhe kanaleve te ujitjes në zona rurale
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 89 992,40
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 21.07.2021 13:30
Data e njoftimit 08.09.2021
Data e dërgimit 07.09.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 15.09.2021 00:00 14.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 08.09.2021 00:00 07.09.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 15.07.2021 00:00 14.07.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 09.07.2021 00:00 08.07.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 11.06.2021 00:00 10.06.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 10.06.2021 14:21    Dosja e Tenderit-Sanimi i pendave dhe kanaleve te ujitjes në zona rurale-062.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.07.2021 15:11     Vendim për rishqyrtim-Sanimi i pendave-Roza Komani-08.07.21.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.07.2021 13:43     Procesverbal i hapjes-Sanimi i pendave dhe kanaleve te ujitjes në zona rurale-062.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.08.2021 14:25     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Sanimi i pendave dhe kanaleve te ujitjes në zona rurale-062.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.09.2021 15:15     Sanimi i pendave dhe kanaleve te ujitjes ne zona rurale.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Sanimi i pendave dhe kanaleve te ujitjes në zona rurale Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 08.07.2021 15:40    PARAMASA-Sanimi pendave dhe kanaleve te ujitjes ne zona rurale-08.07.21.xlsx

Informacion në lidhje me ankesën Povratak na vrh

Informacion mbi ankesën e marrë

Versioni i tanishëm: 29.06.2021 14:17    VENDIMI PER PEZULLIM-Sanimi i pendave dhe kanaleve te ujitjes në zona rurale .-29.06.21-s.pdf