Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-5967-1-4-7/B52-0017118
Emërtimi Furnizim me gyp gome me fije peni per hidraulik
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 25212220-8 Gyp PVC me fleksibilitet
Lloji i procedurës 7 Procedurë e Vlerës Minimale
Vlera e parashikuar 500,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 01.09.2021 13:00
Data e njoftimit 08.09.2021
Data e dërgimit 07.09.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit : Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 08.09.2021 00:00 07.09.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me gyp gome me fije peni per hidraulik Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 31.08.2021 13:37    Ftesë për ofertim - 224.Doc