Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2021/622-21-3419-5-2-1/B52-0017136
Emërtimi Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në fshatin Jeshkovë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 140 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 23.06.2021 14:00
Data e njoftimit 08.09.2021
Data e dërgimit 07.09.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 08.09.2021 00:00 07.09.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 01.09.2021 00:00 31.08.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 03.06.2021 00:00 02.06.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 02.06.2021 14:15    Template per Dosja e Tenderit-Shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.06.2021 14:13     Proce. i hapjes.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.08.2021 11:05     B58 084.NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Fortesa.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.09.2021 14:30     622-21-084-521; Kontrata; Ndertimi i infrastruktures ne fshatin Jeshkove.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.09.2021 14:31     13. Paramasa Jeshkove.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në fshatin Jeshkovë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.06.2021 14:16    084 Paramasat e rrugës në Jeshkovë.xlsx