Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A.
Kodi/Numri 2020/Vete Financim-19-9475-1-1-1/B05-0000233
Emërtimi Furnizim me tetë (8) Kamiona te përdorur për nevojat e Kompanis
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 34141000-7 Kamion për mbeturina
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 200 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 24.02.2020 13:00
Data e njoftimit 14.01.2020
Data e dërgimit 13.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 17.04.2020 00:00 16.04.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 08.04.2020 00:00 07.04.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 14.01.2020 00:00 13.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 13.01.2020 13:07    Dosja e Tenderit shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.03.2020 14:38     Njoftimi mbi vendimi e AK dhe Letrat Standarde.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.03.2020 14:26     20 Mars-Njoftim për Pezullim te Aktivitetit te Prokurimit.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.03.2020 13:28     23 Mars-Shqyrtimi i kërkesës për ri-shqyrtim.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.04.2020 08:58     Njoftim për Pezullim te Aktivitetit te Prokurimit.docx

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me tetë (8) Kamiona te përdorur për nevojat e Kompanis Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 13.01.2020 12:53    Pershkrimi i Çmimit.xlsx