Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I KLINËS
Kodi/Numri 2020/634-20-108-1-2-1/B05-0000709
Emërtimi FURNZIM ME BARERA SHENDETESORE PER QKMF, QMF-VE DHE AMF-VE
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33253200-0 Aparature për analiza
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 75 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.02.2020 13:30
Data e njoftimit 27.01.2020
Data e dërgimit 24.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 16.03.2020 00:00 13.03.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.03.2020 00:00 10.03.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.01.2020 00:00 24.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 13:29    Dosja e Tenderit - 2020-01-24- FURNZIM ME BARERA.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 27.02.2020 13:28     B47 Leter Standarde e kerkeses per sqarimin e tenderit Made Kos -27.03.2020.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 27.02.2020 14:26     B47 Leter Standarde e kerkeses per sqarimin e tenderit sinog 27.02.2020.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:44     SINORG - DOKUMENTET E SQARIMIT TE TENDERIT 02.03.2020.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.03.2020 13:52     VENDIM PER DHENJE TE KONTRTES -FURNIZIM ME BARERA.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.03.2020 08:13     KONTRTA FURNZIM ME BARERA.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - FURNZIM ME BARERA SHENDETESORE PER QKMF, QMF-VE DHE AMF-VE Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 13:42    FURNZIM ME BARERA SHENDETESORE PER QKMF, QMF-VE DHE AMF-VE.xls