Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2020/KEK-20-114-1-1-1/B05-0000721
Emërtimi Furnizim me licenca për Softwere AutoCad 2020 dhe Civil 3D-Abonim 3 vjeçar
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 30248200-1 Licenca te Softuer
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 200 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 11.03.2020 13:00
Data e njoftimit 27.01.2020
Data e dërgimit 24.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 12.03.2020 00:00 11.03.2020 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 13.02.2020 00:00 12.02.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.01.2020 00:00 24.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 14:33    018-Dosja e Tenderit-Shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 30.01.2020 13:59     018-Kërkesat për shtesë në DT -shqip- Pyetje Sqaruese.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.02.2020 09:36     018-Kërkesat për shtesë në DT -shqip- Pyetje Sqaruese.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.02.2020 16:27     018-Kërkesat për shtesë në DT -shqip- Pyetje Sqaruese.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.02.2020 16:27     018-PLOTESIM I DOSJES SE TENDERIT-Shqip.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.03.2020 08:10     018-Kërkesat për shtesë në DT -shqip- Pyetje Sqaruese.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 10.03.2020 14:42     018-Kërkesat për shtesë në DT -shqip- Pyetje Sqaruese.doc

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me licenca për Softwere AutoCad 2020 dhe Civil 3D-Abonim 3 vjeçar Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 14:38    Furnizim me licenca për Softwere AutoCad 2020 dhe Civil 3D-Abonim 3 vjeçar.xls

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 10.03.2020 14:38    018-Kërkesat për shtesë në DT -shqip- Pyetje Sqaruese.doc