Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2020/KEK-20-89-1-1-1/B05-0000725
Emërtimi Furnizim me hidroksid natriumi(NaOH,45-50%)
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 24131520-2 Hidroksid natriumi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 435 420,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 30.03.2020 13:00
Data e njoftimit 27.01.2020
Data e dërgimit 24.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 06.03.2020 00:00 05.03.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.01.2020 00:00 24.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 14:47    015 alb Template per Dosja e Tenderit (96).doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 14:48     015 A - TABELA E KALKULIMIT TË ÇMIMEVE PËR FURNIZIM ME 1ton Kemikale.xls

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.03.2020 14:07     Sqarim 04.03.2020.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 30.03.2020 11:51     NOJTI M-PER OE.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.05.2020 14:03     Vendimi i AK dhe letrat standarde 015.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.05.2020 15:37     REDONI-PERGJGIJGE NE RISHQYRTIM.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.05.2020 15:37     GRAMI-PERGJIGJE NE KERKESENE PER RISHQYRTIM.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.05.2020 15:37     EGO ELSA -PERGJIGJE NE KERKESEN PER RISHQYRTIM.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me hidroksid natriumi(NaOH,45-50%) Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 14:51    015 - Tabela e përshkrimit të çmimit - shq.docx