Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2020/KEK-20-119-1-1-1/B05-0000734
Emërtimi Furnizim me material guror
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 14112000-9 Gur ndërtimi te ndryshëm
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 206 700,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 09.03.2020 13:00
Data e njoftimit 27.01.2020
Data e dërgimit 24.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 28.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.01.2020 00:00 24.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 13:58    016 - Dosja e Tenderit shq.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 09.03.2020 13:59     016 - B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.05.2020 15:22     016 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AK.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.05.2020 12:50     016 - NJOFTIM.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.05.2020 15:13     016 - RISHQYRTIMI I KERKESES - Furnizim me material guror.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.05.2020 15:17     016 - NJOFTIM.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 29.05.2020 14:12     Vendimi i AK dhe letrat standarde 016.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me material guror Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 17:06    016 - Tabela e përshkrimit të çmimit - shq.docx