Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS
Kodi/Numri 2020/00220-20-135-1-1-1/B05-0000812
Emërtimi Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 724 040,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 12.03.2020 13:00
Data e njoftimit 28.01.2020
Data e dërgimit 27.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 20.05.2020 00:00 19.05.2020 00:00
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 30.04.2020 00:00 29.04.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 08.04.2020 00:00 07.04.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 28.01.2020 00:00 27.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 15:43    Dosja e Tenderit (Shqip).doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.02.2020 12:15     Informate Shtese..PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.03.2020 13:32     B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve (2).PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 30.03.2020 12:49     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 29.04.2020 10:10     Kontratat ZIP.rar

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Lot 1 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 15:45    Lot 1. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 2 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 15:48    Lot 2. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 3 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 15:49    Lot 3. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 4 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 15:49    Lot 4. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 5 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 15:49    Lot 5. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 6 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 15:49    Lot 6. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 7 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 27.01.2020 15:50    Lot 7. Cmimorja Shqip.docx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 26.02.2020 12:14    Informate Shtese..PDF