Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS
Kodi/Numri 2020/00220-20-147-1-1-1/B05-0000855
Emërtimi Furnizim me barna Kontrast nga LE për nevojat e SHSKUK-së
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 495 231,60
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 11.03.2020 12:00
Data e njoftimit 29.01.2020
Data e dërgimit 28.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 06.04.2020 00:00 04.04.2020 00:00
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 02.04.2020 00:00 01.04.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 01.04.2020 00:00 31.03.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 29.01.2020 00:00 28.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 25.02.2020 14:30    Dosja e Tenderit-shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.02.2020 13:07     Informacione Shtes.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.02.2020 15:12     Pytje & Pergjigjje.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 25.02.2020 14:31     Informate Shtese.2.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 28.02.2020 09:01     Vendimi mbi Pezullimin.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 13:57     Vendim i përgjigjjes për rishqyrtim.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 03.03.2020 08:27     Vendimi Mbi Pezullim 2.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.03.2020 14:28     Vendim i kerkeses për Rishqyrtim- REDONI SHPK.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.03.2020 12:14     B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 25.03.2020 11:59     Raporti i Vlersimit.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 25.03.2020 11:59     Vendimi i AK.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.04.2020 13:56     kontrata lot 2-220-20-009-111.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.04.2020 13:56     Kontrata-lot 4 -220-20-009-111.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - barium sulfat Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 12:03    Lot 1. Cmimorja Shqip -.docx

Përshkrimi i çmimeve - kontrast jojonik 350-400 mg jod ml Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 25.02.2020 14:27    Lot 2. Cmimorja Shqip -.docx

Përshkrimi i çmimeve - kontrast jojonik izosmolar 270-320 mg jod ml Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 25.02.2020 14:28    Lot 3. Cmimorja Shqip -.docx

Përshkrimi i çmimeve - kontrast paramagnetik 0.5 -1.0 mmol L, kontrast paramagnetik i aprovuar nga EMA, FDA Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 25.02.2020 14:28    Lot 4. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - kontrast për imazhim me ultratingull Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 12:08    Lot 5. Cmimorja Shqip.docx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 24.02.2020 15:11    Pytje & Pergjigjje.PDF