Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS
Kodi/Numri 2020/00220-20-143-1-1-1/B05-0000856
Emërtimi Furnizim me citostatik nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 5 124 671,60
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 10.03.2020 12:00
Data e njoftimit 29.01.2020
Data e dërgimit 28.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 18.05.2020 00:00 15.05.2020 00:00
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 15.05.2020 00:00 14.05.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 13.05.2020 00:00 12.05.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 29.01.2020 00:00 28.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 12:10    Dosja e Tenderit (Shqip).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.04.2020 10:03     Deklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponushmërisë së Fondeve.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.02.2020 12:39     Pergjigje në Kërkesën për Sqarim të DT.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.03.2020 08:39     Vendimi mbi pezullimin e aktivietit të Prokurimit.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.03.2020 14:10     Vendim mbi Refuzimin e Kërkesës për Rishqyrtim.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 10.03.2020 11:22     Vendim mbi pezillimin e Lot-2.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 10.03.2020 12:17     Procesverbali i Hapjës së Tenderit.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.04.2020 10:02     Raporti i Vlerësimit të Tenderve.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.04.2020 10:03     Njoftimi mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.04.2020 15:41     Vendim mbi pezullimin e procedures.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 27.04.2020 13:35     Njoftimi mbi Vendimin e Autoritetin Kontraktues-2.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 29.04.2020 12:50     Vendim mbi pezullimin e Aktivitetit të prokurimit Lot 1.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.05.2020 14:03     Vendim mbi pezullimin e Aktivitetit të Prokurimit...PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.05.2020 14:12     Vendim mbi Refuzimin e kërkesës për Rishqyrtim...PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.05.2020 14:01     Vendim mbi refuzimin e kërkesës për Rishqyrtim II.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.05.2020 08:10     Kontrata LOT-2.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Lot 1 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 09:35    Lot 1. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 2 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 09:36    Lot 2. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 3 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 09:37    Lot 3. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 4 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 09:38    Lot 4. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 5 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 09:48    Lot 5. Cmimorja Shqip.docx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 19.02.2020 12:36    Pergjigje në Kërkesën për Sqarim të DT.PDF