Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS
Kodi/Numri 2020/00220-20-165-1-1-1/B05-0000879
Emërtimi Fumizim me Gazra medicinal nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 825 196,36
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 21.02.2020 12:00
Data e njoftimit 29.01.2020
Data e dërgimit 28.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 06.02.2020 00:00 05.02.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 29.01.2020 00:00 28.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 15:35    1. Dosja e Tenderit shqip.docx


Përshkrimi i çmimeve - Nitrous oxide Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 14:57    Lot 1. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Oxygen inhalim Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 14:57    Lot 2. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Oxygen inhalim per menagjimin e hipoksise Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 14:57    Lot 3. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - C02 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 14:58    Lot 4. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Acitilen Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 14:58    Lot 5. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Azot i lenget Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 14:58    Lot 6. Cmimorja Shqip.docx