Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS
Kodi/Numri 2020/00220-20-631-1-1-1/B05-0002100
Emërtimi Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 2 075 322,28
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 14.04.2020 13:00
Data e njoftimit 03.03.2020
Data e dërgimit 02.03.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 28.05.2020 00:00 27.05.2020 00:00
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 22.05.2020 00:00 21.05.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 22.05.2020 00:00 21.05.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 03.03.2020 00:00 02.03.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 07:59    Dosja e Tenderit Shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.04.2020 13:45     B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve (8).PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.05.2020 15:01     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK..PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 27.05.2020 11:42     Kontratat zip.rar

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Lot 1 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:01    Lot 1. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 2 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:02    Lot 2. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 3 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:02    Lot 3. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 4 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:03    Lot 4. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 5 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:03    Lot 5. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 6 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:04    Lot 6. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 7 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:04    Lot 7. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 8 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:05    Lot 8. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 9 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:05    Lot 9. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 10 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:05    Lot 10. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 11 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:05    Lot 11. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 12 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:06    Lot 12. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 13 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:06    Lot 13. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 14 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:06    Lot 14. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 15 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:08    Lot 15. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 16 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:08    Lot 16. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 17 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:08    Lot 17. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 18 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:08    Lot 18. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 19 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:09    Lot 19. Cmimorja Shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 20 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.03.2020 08:09    Lot 20. Cmimorja Shqip.docx