Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi OPŠTINA SEVERNA MITROVICA
Kodi/Numri 2020/647-20-1072-1-1-5/B52-0003818
Emërtimi Prokurimi i furnizimeve mjekësore për Qendrën Shëndetësore të Mitrovicës së Veriut
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 144 800,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 03.04.2020 13:00
Data e njoftimit 07.04.2020
Data e dërgimit 06.04.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 07.04.2020 00:00 06.04.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 07.04.2020 00:00 06.04.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 31.03.2020 14:15    Template per Dosja e Tenderit.Doc


Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 06.04.2020 10:48     B58 ALBANSKI.docx

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 15.04.2020 13:32     ugovor 008.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Prokurimi i furnizimeve mjekësore për Qendrën Shëndetësore të Mitrovicës së Veriut Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 31.03.2020 12:01    Opis cena alb..docx