Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi MINISTRIA E DREJTESISË
Kodi/Numri 2021/21500-21-7620-2-1-5/B08-0026926
Emërtimi Shërbime – ekspertiza, Ligjore, Financiare, Ekonomike (bankare), për procedurën e arbitrazhit, tri (3) llote.
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 300,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 14.12.2021 15:00
Data e njoftimit 21.12.2021
Data e dërgimit 20.12.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 11.02.2022 00:00 10.02.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 21.12.2021 00:00 20.12.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: Vendimi i AK per dhenie.pdf
Zadnja promjena: 20.12.2021 16:25    
Oznaka:

Dokumenti shtojca

21.12.2021 11:36     Njoftimet per OE.pdf

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: Dosja e tenderit - Shqip.docx
Zadnja promjena: 10.12.2021 14:29    
Oznaka:

Dokumenti Shtojca

20.12.2021 16:26     Vendimi i AK per dhenie.pdf

Përshkrimi i çmimeve - Ekspertizat ligjore- Rasti Devolli Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: 1. Pershkrimi i qmimit ne Shqip.xlsx
Zadnja promjena: 10.12.2021 14:31    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Ekspertizat financiare per IUTE CREDIT Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: 1. Pershkrimi i qmimit ne Shqip.xlsx
Zadnja promjena: 10.12.2021 12:56    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Ekspertizat ekonomiko - bankare per IUTE CREDIT Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: 1. Pershkrimi i qmimit ne Shqip.xlsx
Zadnja promjena: 10.12.2021 12:57    
Oznaka: