Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi MINISTRIA E DREJTESISË
Kodi/Numri 2022/21500-21-7620-2-1-5/B52-0002001
Emërtimi Shërbime – ekspertiza, Ligjore, Financiare, Ekonomike (bankare), për procedurën e arbitrazhit, tri (3) llote.
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 300 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 14.12.2021 15:00
Data e njoftimit 11.02.2022
Data e dërgimit 10.02.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 11.02.2022 00:00 10.02.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 21.12.2021 00:00 20.12.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 20.12.2021 16:25    Vendimi i AK per dhenie.pdf


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.12.2021 11:36     Njoftimet per OE.pdf

Versionet

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 10.12.2021 14:29    Dosja e tenderit - Shqip.docx


Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 20.12.2021 16:26     Vendimi i AK per dhenie.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ekspertizat ligjore- Rasti Devolli Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 10.12.2021 14:31    1. Pershkrimi i qmimit ne Shqip.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Ekspertizat financiare per IUTE CREDIT Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 10.12.2021 12:56    1. Pershkrimi i qmimit ne Shqip.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Ekspertizat ekonomiko - bankare per IUTE CREDIT Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 10.12.2021 12:57    1. Pershkrimi i qmimit ne Shqip.xlsx