RRETH NESH / Bordi i KRPP- së


Bordi i KRPP-së i konstituuar në perputhje me Vendimin e Kuvendit të Kosovës, në këte përberje :

Osman VISHAJ - Kryetar 
Avni  SAHITI  – Anëtar
Fidane  SPAHIJA-GJIKOLLI – Anëtare


>