Konkurse

RRETH NESH / Punësimi


 Pozita Kodi i vendit të punës Data e publikimit Afati i fundit për aplikim  Statusi 
Specialist i larte për administrim te infrastruktures se e -prokurimit  01/2019   06.02.2019  13.02.2019  

>