Konkurse

RRETH NESH / Punësimi


 Pozita Kodi i vendit të punës Data e publikimit Afati i fundit për aplikim  Statusi 
Specialist i lartë për administrim dhe zhvillim të sistemit të prokurimit  02/2019   23.03.2019  01.04.2019 Mbyllur

>