NJOFTIME PËR TRAJNIME


Programi  Themelor – Bazik  i certifikimit  për prokurim Publik /2018

 

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në Bashkëpunim me IKAP-in e në mbështetje të projektit të USAID-it Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (TEAM), do të fillojë organizimin e trajnimit  për Programin themelor – Bazik për prokurim publik  me qëllim  që të certifikojë edhe pjesën tjetër të zyrtarëve  të cilët kanë aplikuar në bazë të njoftimit të publikuar në web-faqe të KRPP-së.

 

Për trajnim për Programin Themelore – Bazik  është  përpiluar:

1.      Lista e grupit (Shkarko)

2.      Agjenda e trajnimit (Shkarko)

3.      Plani kalendarik i mbajtjes së trajnimit (Shkarko).

 

·         Trajnimi do të filloj të mbahet nga data 25.10.2018  në sallën nr.B-201 në ndërtës të Ministrisë së Infrastrukturës  kati i dytë, sipas planit kalendarik të përpiluar për grupin.

  • Trajnimi për programin  Themelor – Bazik Profesional për prokurim  publik do të filloj nga data 25.10.2018 nga ora 9:00 - 15:00 dhe do të zgjasë për 15 ditë trajnimi për secilin pjesëmarrës.
  • Të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit që gjenden në listë janë të obliguar që të përcjellin trajnimin dhe në fund do t’i nënshtrohen  testit me qëllim që të pajisen me certifikatë themelore profesionale të prokurimit publik. 


>