NJOFTIM  PER  RI-TEST

NJOFTIM  PER  RI- TEST – DATA 21.01.2019 ORA 12:00 në zyrat e KRPP-së  


Meqenëse  testimi për te gjithe zyrtaret qe kane ndjekur trajnimin gjatë vitit 2018 ka përfunduar  kemi persona te cilët nuk ju kane nënshtruar testit për shkaqe- arsye te ndryshme …. dhe persona te cilët  ju kane nënshtruar testit dhe nuk e kane arritur nivelin e kalueshmërisë prej 51%.

Gjithashtu në mbështetje të Rregullores për Trajnime ,konkretisht te nenit 3.3 te kësaj Rregulloreje citoj: “ Në RI-TEST  kanë të drejt të marrin pjesë vetëm kandidatet që nuk kanë treguar sukses pozitiv në test dhe ata vijues të trajnimit që për shkaqe shëndetësorë apo të obligimeve të mëdha të punës e kanë pasur të pamundur të marrin pjesë në TEST ”.

KRPP-ja ju njoftojnë se do te organizoj Ri- TESTIN , qe do te mbahet me datën 21.01.2019 në zyrat e KRPP se (Lista e pjesëmarrësve për RI-TEST ) .

Të gjithë pjesëmarrësit që do të i nënshtrohen RI- TESTIT , duhet me vete ta kenë dokumentin identifikues – letërnjoftim ose pasaportë. 

 Lista Shkarko

 


Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur.


>