NJOFTIM PËR OPERATORË EKONOMIK


Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) njofton të gjithë Operatorët Ekonomik vendorë që janë të regjistruar dhe janë aktiv në platformë të prokurimit elektronik, që për çfarëdo ndryshimi të të dhënave të biznesit në Agjencion për Regjistrim te Bizneseve (ARBK) dhe Administratë Tatimore (ATK), që për pasojë ka ndryshim/ndërrim të emërtimit ose numrit fiskal/biznesit, janë të obliguar që menjëherë vetë t’i përditësojnë të dhënat në platformë të prokurimit elektronik.

Përditësimi i të dhënave bëhet në pajtim me hapat, udhëzimet dhe veprimet e ilustruara ne dokumentin e bashkangjitur:

Shkarko dokumentin

>