NJOFTIM PËR AK DHE OE

20.08.2019

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik se me datën 19.08.2019 kanë qenë evidente problemet teknike të cilat kanë pamundësuar qasjen e përdoruesve të sistemit të prokurimit ekektronik. 

Shkarko


>