NJOFTIM


Prishtinë - 03.09.2019

Kryetari i KRPP-së, Osman Vishaj, priti sot në takim Kryetarin e Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP ) z. Blerim Dina dhe Drejtorin e Përgjithshëm   Agjencisë Qendrore të Prokurimit z. Behxhet Rukiqi

Kryetari i KRPP-së i falënderoj  z. Dina dhe z. Rukiqi për bashkëpunim ndërmjet institucioneve të Prokurimit .Në këtë takim gjithashtu u diskutua edhe për të arriturat në fushën e Prokurimit si dhe për sfidat që i  presin . U diskutua  edhe për raportin e Komisionit Europian ku kërkohet bashkëpunimi ndërmjet Institucioneve të Prokurimit .

Ndërsa, Kryetari i Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP ) z. Blerim Dina dhe Drejtori i Përgjithshëm    Agjencisë Qendrore të Prokurimit z. Behxhet Rukiqi duke falënderuar Kryetarin e KRPP-se z. Vishaj për bashkëpunimin e deritanishëm, ata edhe një herë ri konfirmuan përkushtimin e institucioneve të tyre  për rritjen e bashkëpunimit. 

Shkarko...

>