SHQYRTIMI I ANULIMIT TË ÇERTIFIKATAVE PËR PROKURIM NGA KRPP


  Vendimet e Bordit të KRPP-së Autoriteti Kontraktues Data e VendimitNumri i Vendimit / shkarko
 Kuvendi Komunal Skenderaj  11.12.2018  79/2018
 Trepça –Ndërr. Publike /AKP  29.07.2019  40/2019
 Ministria e Shëndetësisë  07.08.2019  44/2019
 Kuvendi Komunal -Dragash  03.02.2020  07/2020
 Korporata Energjetike e Kosovës – Sh.A  16.09.2020  33/2020
 Kuvendi Komunal – Prizrenit  24.12.2020  47/2020
 Gjykata Kushtetuese e Kosovës  29.12.2020  49/2020
 Ministria e Kulturës Rinis dhe Sportit  24.02.2021  11/2021
 Universiteti i Prishtinës  16.04.2021  34/2021
 Kuvendi Komunal i Vitisë  31.05.2021  31/2021
 Kuvendi Komunal i Suharekës  28.02.2022  10/2022
 Posta e Kosovës 22.07.2022  14/2022
Universiteti i Prishtinës  08.09.2022   36/2022
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit   20.10.2022   43/2022 
Ministria e Punëve të Brendshme  21.10.2022  44/2022
Kuvendi Komunal Kllokot 25.10.2022 45/2022
Qendra Kombëtare e Kosovës për Transfuzionin e Gjakut  05.12.2022  61/2022
Ministria e Shëndetësisë 29.12.2022  67/2022 
Kuvendi Komunal i Suharekës 30.12.2022 68/2022
Kuvendi Komunal i Prishtines 20.04.2023 24/2023
Shërbimi Spitalor Klinik Universitarë i Kosovës  02.03.2023 11/2023 
Agjensioni Qëndror i Prokurimit (AQP) 18.08.2023 69/2023
Komuna e Shtimes 24.08.2023 73/2023
Ndërmarrja Publike Lokale Kuzhina Qëndrore 30.08.2023 74/2023
Komuna e Rahovecit 11.02.2023 117/2023
Agjencia e Statistikave të Kosovës 09.01.2024 06/2024
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës 08.02.2024 16/2024
Kuvendi Komunal Drenas 08.02.2024 17/2024

 >