ANULIMI I ÇERTIFIKATAVE PËR PROKURIM NGA KRPPVendimet e Bordit të KRPP-së

11.Dhjetor 2018 – Kuvendi Komunal Skenderaj ( shkarko vendimin )

29.Korrik 2019 – Ndërmarrja nën Administrimin e AKP –Trepça ( shkarko vendimin )

07.Gusht 2019 - Ministria e Shëndetësisë ( shkarko vendimin )

>