ANULIMI I ÇERTIFIKATAVE PËR PROKURIM NGA KRPP


  Vendimet e Bordit të KRPP-së Autoriteti Kontraktues Data e VendimitNumri i Vendimit / shkarko
Kuvendi Komunal Skenderaj  11.12.2018  79/2018
 Trepça –Ndërr. Publike /AKP  29.07.2019  40/2019
 Ministria e Shëndetësisë  07.08.2019  44/2019
 Kuvendi Komunal -Dragash  03.02.2020  07/2020
 Korporata Energjetike e Kosovës – Sh.A  16.09.2020  33/2020
 Kuvendi Komunal – Prizrenit  24.12.2020  47/2020
 Gjykata Kushtetuese e Kosovës  29.12.2020  49/2020
 Ministria e Kulturës Rinis dhe Sportit  24.02.2021  11/2021
 Universiteti i Prishtinës  16.04.2021  34/2021
 Kuvendi Komunal i Vitisë  31.05.2021  31/2021
     


>