Lista përfundimtare e cila do të i nënshtrohen testimit për të u pajisur me certifikatën të Avancuar profesionale për Prokurim / 2020

Kjo është lista përfundimtare e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Programin e trajnimit te Avancuar gjatë vitit 2019 të cilët do të i nënshtrohen testimit për të u pajisur me certifikatën të Avancuar profesionale për Prokurim / 2020.


Testi për pjesëmarrësit në liste do të organizohet me datën 19.12.2019 në Sallën e madhe – Amfiteatrin në ndërtesën e ish Rilindjes duke filluar nga ora 9:30.

Për Grupin e parë nga ora 9.30

Për Grupin e dytë nga ora 11:00

Për Grupin e tretë nga ora 13.00 
Shkarko atach...Testi për pjesëmarrësit në liste  e dyte do te organizohet me datën 20.12.2019 ne Sallën e madhe – Amfiteatrin ne ndërtesën e ish Rilindjes duke filluar nga ora 9:30.

Shkarko atach...

Të gjithë pjesëmarrësit qe do te i nënshtrohen testit , duhet me vete ta kenë dokumentin identifikues – letërnjoftim  ose  pasaporte.  

Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur.


>