Njoftim për ceremoninë e çertifikatave

Njoftim për ceremoninë e shpërndarjes se certifikatave të Avancuara Profesionale për prokurim

 

Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik së bashku me Institutin e Kosovës për Administratë Publike ju fton që të na bashkëngjitni  në ceremoninë e shpërndarjes  së certifikatave të Avancuara profesionale për prokurim  me datën   29 JANAR 2020 nga ora 10:00 që do të mbahet në ndërtesën e MAP- salla e madhe kati i parë. 

Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik ju njofton  se pas shqyrtimit të të gjitha  Ankesave të pranuara  në KRPP ka përgatitë listën përfundimtare me emrat e personave të cilët do të pajisen me certifikatë  të avancuar profesionale për prokurim me validitete të  përhershëm.

( Listën e zyrtarëve të cilët do të pajisen me certifikatë të Avancuar Profesionale  Shkarko... ).


Vërejtje,

Ju lutem të shikoni me kujdes Emrin dhe Mbiemrin e juaj dhe nëse nuk është shënuar drejt  të na shkruani në mënyrë që të përmirësohet para se KRPP të  filloj shpërndarjen e certifikatave . 

Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose koment) jeni të mirëseardhur .

Tel; +381 038 213 706

>