Njoftim


 

Njoftohen  të gjithë zyrtaret  të cilët janë të interesuar për aplikim në trajnim themelor- bazik  profesional për prokurim 2020

se afati për dorëzim të aplikacioneve do të suspendohet – pezullohet nga sot  deri me datën 27.03.2020.

Në përputhjeje me masat e paralajmëruar nga qeveria e Kosovës për situatën aktuale në vendin tonë , 

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka marre vendim që të pezullohet përkohësisht afati i dorëzimit të aplikacioneve 

nga të interesuarit për trajnim  në zyrat e KRPP-së.>