Njoftim - corona virusi COVID-19


Njoftim lidhur me situaten e krijuar si rezultat i corova virus COVID-19, të gjitha Autoritetet Kontraktuese qe janë të prekuara me vendimin e Qeverisë së Kosovës me Nr. 01/11 të datës 15.03.2020 për shpalljen e emergjencës për shëndetin publik, mund ti përdorin procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës.

Njoftimin mund ta shihni këtu ... Shkarko

>