Njoftim


21.04.2020

Njoftim Për të gjitha Autoritet Kontratuese (AK) dhe Operatorët Ekonomik (OE) lidhur me kriteret e përzgjedhjes, për derisa jemi në një situatë pandemie dhe derisa janë në fuqi vendimet e Ministrisë se Shëndetësisë për masat mbrojtëse kundër COVID-19, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik OBLIGON autoritetet kontraktuese të cilët shpallin tender në një situatë të tillë, të mos kërkojnë dokumente të noterizuara , si dhe të mos kërkojnë katalogje në dokumentet e tenderimit pasi që është e pamundur të sigurohen këto dëshmi.

Shkarko njoftimin e plotë>