Njoftim


08.05.2020

Njoftohen te gjithe perdoruesit e AK-se dhe OE se sistemi i prokurimit elektronik do te jete jashte sherbimit duke filluar nga data 08.05.2020, 18:00h deri me 10.05.2020, 23:00h. Vendosja linkut https://e-prokurimi.rks-gov.net  jashte sherbimit behet me qellim te perditesimit te infrastruktures se teknologjise informative te sistemit te prokurimit elektronik.

Ju faleminderit per mirekuptim!

Sherbimi i TI-se/KRP​">