Njoftim


12. Qershor 2020

Meqenëse situata epidemiologjike në vend konsiderohet me rrezik më të ulët krahasuar me situatën paraprake e konstatuar nga IKSHPK dhe zyra e OBSH-së në Kosovë, si dhe duke u bazuar në Vendimin e Qeverisë, Nr. 01/04, të dt. 07.06.2020 për aprovimin e Kërkesës së ministrisë së 5hëndetësisë për shfuqizimin e pikave 6.1, 6.2, 6.3 dhe 6.4 të Vendimit të Qeverisë Nr.02/38 të datës 31 Maj 2020, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik nga data e këtij Njoftimi shfuqizon Njoftimet e datës 16.03.2020 dhe datës 30.03.2020, si dhe Njoftimet me Nr. 40/2020, 41/2020 dhe 42/2020 të datës 21.04.2020 të cilat kanë pasur për qëllim lehtësimin e procedurave të tenderimit në situatën e krijuar si rezultat i pandemisë COVID­19.

Shkarko njoftimin e plotë>