Njoftim për Test /2020 - Trajnim Themelor Profesional /2020


Testi për pjesëmarrësit në liste do të organizohet me datën 30.09.2020 në Sallën e madhe
  te IKAP (Instituti i Kosovës për Administratë Publike /MPB ) Rr. “Pavarësia”, Hajvali / Prishtinë.

Kjo është lista përfundimtare e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP , duke u mbështetur ne listën e vijueshmërisë, për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Programin e Trajnimit Themelor Profesional për Prokurim gjatë vitit 2020 të cilët do të i nënshtrohen testimit për të u pajisur me certifikatën Themelore profesionale për Prokurim / 2021-2023.

Shkarko njoftimin ...
Shkarko listen ...

>