Njoftim per te gjitha AK

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, njofton të gjitha autoritetet kontraktuese që zhvillimi i

aktiviteteve të prokurimit bazuar në “Rregullat për prokurim të shërbimeve të veçanta ( Konsulentët/ Kontraktoret individual)” të
pezullohet nga data e publikimit të këtij njoftimi deri në njoftim tjetër të publikuar nga KRPP lidhur me këto aktivitete.

Njoftimin mund ta shkarkoni këtu: Shkarko...

>