Njoftim për ndryshimin e planit kalendarik te trajnimit/TA-2020

KRPP-ja ju njofton se është bërë ndryshimi i planit kalendarit të vijimit të trajnimeve për programin e Avancuar profesional për prokurim /TA-2020 . Ndryshimi është bërë  te moduli i 9 dhe 10 , te vijueshmëria se trajnimit  për pjesëmarrës , sipas këtij ndryshimi çdo dite do të mbahet trajnim vetëm për dy grupe.
Në atch. e keni planin kalendarik të ndryshuar që duhet të respektohet nga pjesëmarrësit dhe trajnerët. Shih. Atach.  (plani kalendarik i ndryshuar ).

>