Njoftim për tërheqjen e certifikatave Themelore profesionale të Prokurimit 2021-2023

Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik ju njofton se janë përgatitë të gjitha certifikatat  për të gjithë ata zyrtar të cilët do të pajisen me certifikatë themelore profesionale për prokurim, që kanë validitet nga vitet / 2021-2023.
Për shkak të situatës në të cilën gjendemi (pandemia kovid 19)  KRPP-ja është e obliguar që  me rastin e shpërndarjes së certifikatave të mos organizoj ndonjë ceremoni publike, prandaj ju njoftojmë se çdo person që e ka emrin në listë mund ta tërheq certifikatën në zyrat e KRPP-se, Departamenti për Trajnimeve (lista e zyrtarëve qe mund te tërheqin certifikatën Themelore Profesionale /2021-2023).

>