Njoftim për Ri-testim

KRPP  ju njofton që pasi kemi disa ankesa të drejtuar në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik  nga pjesëmarrësit e Testit , jemi të obliguar që të bëjmë anulimin e dates së mbajtjes së RI-testit.

Duke respektuar të drejtën e ankesës  për çdo palë  dhe procedurën e shqyrtimit të këtyre ankesave sa më shpejtë, KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP-në  do të  caktojnë një datë tjeter për mbajtjen e Ri-testit për të cilen do të ju njoftoj me kohe. 

 
Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur.

>