Njoftim

Kohëve te fundit është bërë dukuri e shpeshtë përdorimi i procedurës së prokurimit për shërbime të veçanta (Konsulentët/ Kontraktorët individual), për një numër të madh të profileve të ndryshme për punësimin e punëtorëve.

Kjo është ne kundërshtim me nenin 3 të Rregullave për Prokurim të Shërbimeve të veçanta i cili thotë:

Shkarko... Njoftimi
>