E-ProkurimiE-Prokurimi
Mirë se vini në faqen zyrtare të internetit të Prokurimit Publik të Kosovës e cila është e krijuar si Portal i Prokurimit Publik në të cilën do të gjinden të gjitha informacionet relevante që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit publik në Kosovë.

                    

KRPP sipas Ligjit për Prokurim Publik të Kosovës Nr.04/L-042, është përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe mbikqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit publik në Kosovë, dhe i ushtron funksionet që i ipen nga ky ligj.
          
 
Njëra ndër funksionet që i janë dhënë KRPP-së me ligj është që të krijojë dhe mirëmbajë faqen informative në internet që i ofron publikut qasje të pakufizuar për të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me prokurimin publik në Kosovë.>