Njoftim për trajnim / Themelor Profesional për prokurim/2020 - sqarime


Duke shpresuar se jeni mirë me shëndet,   ju informoj se Komisioni Rregullator i Prokurimit Publik (KRPP) dhe Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP), ka filluar trajnimi për programin themelor profesional për  prokurimit / 2020  me datën 03.08.2020 .
Programi  është duke u mbajtur  në formën virtuale (në distancë) përmes–platformës elektronike “Skype for Business”,  te cilën e ka lancuar  IKAP, prandaj krejt shqetësimet të cilat i keni rreth kësaj platformë  elektronike duhet të i drejtoni në IKAP .
 
Duke shpresuar që të keni sa më pak vështirësi për kyçje në trajnim ju njoftojmë se për këtë program KRPP-ja do te publikoj  ne vazhdimsi  të gjitha modulet e programit  të cilat mund të gjenden në këtë adres  https://e-prokurimi.rks-gov.net/>