Materialet e trajnimeve

Trajnimet / Materialet e trajnimeve

Trajnimet 2019

Trajnim për Programin Themelor - bazik për Prokurim 
Trajnim për Programin e Avancuar për Prokurim 
>