Konkurse

RRETH NESH / Punësimi

Formulari për Punësim ... shkarko

 Pozita Kodi i vendit të punës Data e publikimit Afati i fundit për aplikim  Procedura e Aplikimit   Statusi 
Njoftim per anulim konkursi-2019 TI             - 07.10.2019             -            -        -
VAZHDIMI I KONKURIST - Zyrtar për Monitorim  RN00005833 07.10.2019  14.10.2019  I jashtem  I hapur
Konkurs i brendshem udhehqes i sektorit per analiza RN00005843 14.09.2019 20.09.2019 I brendshëm (avancim) Mbyllur
Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme Softuerike RN00005834 14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme  RN00005835  14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Zyrtar Ligjor  RN00005830 14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Zyrtar për Monitorim  RN00005833 14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Zyrtar i Lartë  Ligjor  RN00005827 14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Specialist i lartë për administrim dhe zhvillim të sistemit të prokurimit 02/2019 23.03.2019 01.04.2019 I jashtem Mbyllur

>