Konkurse


RRETH NESH / Punësimi

Formulari për Punësim ... shkarko

 Pozita Kodi i vendit të punës Data e publikimit Afati i fundit për aplikim  Procedura e Aplikimit   Statusi 
Njoftimi per kandidatet e suksessheme  - 10.02.2019  -  - Rezultati 
Ekspert financiar 04/2020  06.02.2020 13.02.2020  I jashtem  Mbyllur
Njoftimi per kandidatet e suksessheme  - 05.02.2020  -  - Rezultati
Konkurspër Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta 01/2020 21.01.2020 28.01.2020 I jashtem Mbyllur
Njoftim per anulim konkursi-2019 TI             - 07.10.2019             -            -        -
VAZHDIMI I KONKURIST - Zyrtar për Monitorim RN00005833 07.10.2019 14.10.2019 I jashtem Mbyllur
Konkurs i brendshem udhehqes i sektorit per analiza RN00005843 14.09.2019 20.09.2019 I brendshëm (avancim) Mbyllur
Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme Softuerike RN00005834 14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme  RN00005835  14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Zyrtar Ligjor  RN00005830 14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Zyrtar për Monitorim  RN00005833 14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Zyrtar i Lartë  Ligjor  RN00005827 14.09.2019 30.09.2019 I jashtem Mbyllur
Specialist i lartë për administrim dhe zhvillim të sistemit të prokurimit 02/2019 23.03.2019 01.04.2019 I jashtem Mbyllur
Ekspert i TI-se për administrim te infrastrukturës harduerike te prokurimit elektronik 05/2019  14.07.2020  21.07.2020  I jashtëm Hapur
Ekspert i TI-se për administrim dhe zhvillim softuerik te sistemit 04/2019 14.07.2020 21.07.2020 I jashtëm  Hapur

 

 

 >