KONTAKTET

Komisioni Rregullativ I Prokurimit Publik

Adresë: Ndertesa e germise, zona B.
Prishtinë, 10000
Republika e Kosoves


Departamenti i Rregullave
Tel: +383 038 213 709
      +383 45 403-653
rregullat.krpp@rks-gov.net


Departamenti i Teknologjise Informative
Tel: +383 038 200 82 000
       +383 ‭45 403 443‬
eprokurimi.helpdesk@rks-gov.net


Departamenti i Monitorimit
Tel: +383 038 213 710
‭         +383 45 403 421‬
monitorimi.krpp@rks-gov.net


Departamenti i Trajnimeve
Tel: +383 038 213 706
         +383 45 403 441
trajnimet.krpp@rks-gov.net

print

>